Peiling wiskunde in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)

Met de peiling wiskunde (2009) in de eerste graad van het secundair onderwijs wordt in kaart gebracht in welke mate de leerlingen in het tweede leerjaar van de A-stroom van de eerste graad de eindtermen wiskunde beheersen. In 2008 werd de peiling wiskunde in de B-stroom van de eerste graad afgenomen. We beschikken nu over de wiskunderesultaten van de A- en B-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. De brochure geeft een heldere kijk op het wat en waarom van peilingen en de procedures die worden gehanteerd. Naast de cijfermatige resultaten van de peiling uit 2009 biedt de brochure een inhoudelijke analyse van die resultaten. Dit vormt de voedingsbodem voor een boeiende discussie over de kwaliteit van het wiskundeonderwijs tot 14 jaar.

Peiling wiskunde in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)