Peiling wiskunde in de tweede graad algemeen secundair onderwijs

De publicatie beschrijft het onderzoek en vat de resultaten samen van een grootschalige peiling naar de beheersing van de eindtermen wiskunde in het tweede leerjaar van de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs (aso). Het is de eerste peiling voor de tweede graad. Ze werd afgenomen bij een representatieve steekproef van 3873 leerlingen uit 237 klassen van 171 Vlaamse secundaire scholen. Daardoor biedt dit onderzoek objectieve en betrouwbare informatie over de wiskundeprestaties van leerlingen op het einde van de tweede graad aso.

Peiling wiskunde in de tweede graad algemeen secundair onderwijs