Politieke participatie en interesse in het Vlaamse Gewest

Het onderzoek geeft een beeld van de politieke participatie en interesse van de Vlaming. Ook de verschillen en gelijkenissen met de andere Belgische regio’s worden aangekaart. In het Vlaamse Gewest is de politieke participatie en de bereidheid tot politieke participatie het laagst in vergelijking met de overige gewesten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat een hogere politieke participatie samen met een hogere interesse in politiek. In het Waalse Gewest is de mate van politieke interesse het laagst.

Politieke participatie en interesse in het Vlaamse Gewest

Publicatiedatum
april 2017
Publicatietype
Statistieken
Auteur(s)
Dries Verlet, Jan Pickery, Ann Carton
Reeks
SVR-St@ts 2017/3