Programmadecreet 2017. Advies SARC

Advies van SARC-Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Sectorraad Media over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

Programmadecreet 2017. Advies SARC

Publicatiedatum
april 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC