PRUP Mol Postel. Resultaten NICHE vlaanderen

Het rapport ondersteunt het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Mol Postel. Op basis van de resultaten van de grondwatermodellering gaat het rapport na wat de impact is van de voorgestelde zandontginningsscenario's op de potenties voor grondwaterafhankelijke vegetaties. Het rapport licht ook bondig de werking van het NICHE-Vlaanderen-model toe. NICHE staat voor Nature Impact Assessment of Changes in Hydro‐Ecological Systems.

PRUP Mol Postel. Resultaten NICHE vlaanderen

Publicatiedatum
juli 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Cécile Herr, Dries Adriaens, Piet De Becker