Raamwerk seksualiteit en beleid. Kwaliteit, preventie en reactie in jouw organisatie. Versie voor de jeugdsector

Het raamwerk biedt handvaten en bouwstenen voor een integraal beleid op het vlak van seksualiteit en lichamelijke integriteit in jeugdorganisaties. Het bundelt een modelvisie, concrete instrumenten en relevante achtergrondinformatie om het beleid en de dagelijkse praktijk over dit thema in jeugdorganisaties gericht uit te bouwen. De basisversie van het Raamwerk Seksualiteit en Beleid werd ontwikkeld door Sensoa en Child Focus. Het raamwerk komt tegemoet aan de verscherpte beleidsaandacht voor geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.

Raamwerk seksualiteit en beleid. Kwaliteit, preventie en reactie in jouw organisatie. Versie voor de jeugdsector

Publicatiedatum
december 2012
Publicatietype
Brochure
Thema's
Auteur(s)
Erika Frans, Astrid De Bruycker