Rapport ziekteverzuim Vlaams Onderwijspersoneel 2016

Het rapport bevat de ziekteverzuimgegevens van 2016 van het personeel in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. De gegevens worden uitgesplitst per leeftijdsgroep, provincie, onderwijsniveau en onderwijscategorie. Er wordt ook een verdeling gemaakt per aandoening. De gegevens over de controles van het controle-orgaan worden meegedeeld. Het rapport eindigt met een samenvatting en aanbevelingen voor het beleid.

Rapport ziekteverzuim Vlaams Onderwijspersoneel 2016

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Jaarverslag