Rapport afwezigheden naar aanleiding van ziekte Vlaams Onderwijspersoneel 2017

Het rapport brengt het ziekteverzuim van het Vlaamse onderwijspersoneel in 2017 in kaart. Het bevat gegevens over het aantal ziektedagen van personeelsleden uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Rapport afwezigheden naar aanleiding van ziekte Vlaams Onderwijspersoneel 2017

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
december 2018
Publicatietype
Rapport
Opmerking
Titel van de oudere edities: Rapport ziekteverzuim Vlaams onderwijspersoneel.