Referentiecollecties voor archeologisch onderzoek. Een stand van zaken voor Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Omdat kwaliteitsvolle referentiecollecties onontbeerlijk zijn voor het archeologisch onderzoek, is voor Vlaanderen nagegaan hoe het zit met de aanwezigheid, beschikbaarheid en eventuele ontwikkeling van dergelijke collecties binnen de vele geledingen van de archeologische sector. Doel van het project was ook om na te gaan in hoever het thema al dan niet als een probleem wordt gezien, in te schatten of die evaluatie of perceptie breed gedeeld worden, en uit te maken of de geuite opinies al dan niet de wetenschappelijke ontplooiing van het archeologisch onderzoek in Vlaanderen stimuleren, dan wel belemmeren.

Referentiecollecties voor archeologisch onderzoek. Een stand van zaken voor Vlaanderen

Publicatiedatum
juli 2018
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Auteur(s)
An Lentacker, Anton Ervynck
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 96
ISBN
1371-4678