Relicta Monografieën 11. Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de O.L.V.-basiliek van Tongeren (1997-2013). Deel 1: Vondstcatalogus

Van 1999 tot 2008 vonden in de O.L.V.-basiliek van Tongeren ingrijpende archeologische opgravingen plaats. Hierbij kwamen sporen van de Romeinse tot de recente tijden aan het licht, en vele duizenden vondsten. De studie ervan belicht de opkomst en neergang van een Romeins stadsdeel, en de daaropvolgende ontwikkeling van een vroegmiddeleeuws christelijk gebedshuis tot de huidige gotische kerk. Een continue geschiedenis van 2000 jaar wordt zo gereconstrueerd. De publicatie bestaat uit twee delen. Deel 1 is een vondstencatalogus, deel 2 bevat de studie van deze vondsten.
Publicatiedatum
april 2017
Publicatietype
Boek
Auteur(s)
A. Vanderhoeven & A. Ervynck (red.)
Reeks
Relicta Monografie 11
ISBN
ISSN 2030-9910