Richtlijnenboek. Mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en MOBER

Het richtlijnenboek geeft een antwoord op de huidige ontwikkelingen, behoeften en evoluties in de mobiliteitswereld. Het boek beschrijft verschillende deelstappen voor de opmaak van een mobiliteitseffectenrapport, illustreert een aantal standaardtechnieken en verwijst naar beschikbare gegevensbronnen en kencijfers. Het richtlijnenboek helpt om de mogelijke mobiliteitseffecten van plannen en projecten beter in te schatten.

Richtlijnenboek. Mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en MOBER