Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 2020-2050. Samenvatting visienota ruimtegebruik en ruimtebeslag 2020-2050

De visienota Ruimtegebruik en Ruimtebeslag 2020–2050 wil een aanzet geven voor de discussie over een nieuw ruimtelijk beleidsplan voor Vlaanderen. De nota bevat geen krachtlijnen voor een nieuw ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV). Ze gaat in op de context, op uitdagingen, op denksporen en op de mogelijke aanpak voor een grondige herziening van het RSV. In de discussie over een nieuw RSV staan duurzame ruimtelijke ontwikkeling en robuustheid van het beleid centraal.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 2020-2050. Samenvatting visienota ruimtegebruik en ruimtebeslag 2020-2050

Publicatiedatum
september 2009
Publicatietype
Beleidsdocument