Samenwerkingsakkoord elementen overdracht gezinsbijslagen. Advies SAR WGG

Advies over het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen

Samenwerkingsakkoord elementen overdracht gezinsbijslagen. Advies SAR WGG