Samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap. Advies SARC

Advies van de SARC-Algemene Raad over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene samenwerking

Samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap. Advies