Samenwerkingsakkoord mobiliteitshulpmiddelen. Advies SAR WGG

Advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de mobiliteitshulpmiddelen

Samenwerkingsakkoord mobiliteitshulpmiddelen. Advies SAR WGG