De financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat. Advies SAR WGG

Advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat.

De financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat. Advies