School- en studietoelagen 2018-2019. Folder

De folder licht toe aan welke voorwaarden (ouders van) leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs moeten voldoen om voor een school- of studietoelage in aanmerking te komen. De folder vermeldt ook hoe de toelage aangevraagd kan worden.

School- en studietoelagen 2018-2019. Folder