School- en studietoelagen 2018-2019. Meertalige affiche

De affiche wordt gebruikt om de campagne 'School- en Studietoelagen 2018-2019' beter bekend te maken.

School- en studietoelagen 2018-2019. Meertalige affiche