Sociale rechten. Haalt u er alles uit? Ontdek al uw rechten in één onlinegids www.rechtenverkenner.be - affiche man

De website www.rechtenverkenner.be is een portaalsite over sociale grondrechten. De website geeft een overzicht van voordelen en tegemoetkomingen op het vlak van onderwijs, arbeid, inkomen, welzijn, cultuur … De site brengt de federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke maatregelen samen en verwijst gericht door naar organisaties en diensten waar de tegemoetkomingen en sociale voordelen aangevraagd kunnen worden. De affiche maakt de burger attent op deze dienstverlening.

Sociale rechten. Haalt u er alles uit? Ontdek al uw rechten in één onlinegids www.rechtenverkenner.be - affiche man