Speurgids Wetenschap, Technologie en Innovatie 2001

De gids bevat het volledige overzicht van de middelen die de Vlaamse overheid in 2001 vrijmaakt voor het wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid, van de wetenschappelijke activiteiten waarvoor deze middelen worden aangewend en van de instanties die de middelen verdelen. De gids geeft ook inzicht in de evolutie van de beleidskredieten en de beleidsaccenten door de jaren heen.

Speurgids Wetenschap, Technologie en Innovatie 2001

Publicatiedatum
april 2001
Publicatietype
Studie