Vlaams Materialenprogramma. Stand van zaken cluster Duurzame chemie en kunststoffen in een continue kringloop - april 2016

Chemische processen die minder grondstof consumeren. Biomassa als groene grondstof voor de chemie. Het sluiten van kunststoffenkringlopen met aangepast productdesign. Betere selectieve inzameling van afvalstromen. En een versterkte afzetmarkt van reclyclaten. Het rapport formuleert enkele ambities voor kunststofkringlopen.

Vlaams Materialenprogramma. Stand van zaken cluster Duurzame chemie en kunststoffen in een continue

Publicatiedatum
oktober 2015
Publicatietype
Rapport