Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor preventiemedewerkers

Het startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen biedt laaggeschoolde jongeren een leerrijke eerste werkervaring, waarbij ze tegelijkertijd de kans krijgen om aanvullende opleidingen te volgen. De brochure is gericht op nieuwe startbaners die aan hun eerste tewerkstelling als preventiemedewerker beginnen. De meest relevante informatie over het deelproject Preventie wordt hierin uitgelegd.

Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor preventiemedewerkers

Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Brochure