Startnota transitieprioriteit Zorg en samenleven in 2050. Conceptnota. Advies SARC

De Algemene Raad van de SARC bracht advies uit over de startnota Transitieprioriteit 'Zorg en samenleven in 2050', waarmee een aanzet wordt gegeven voor de uitwerking van één van de transitieprioriteiten binnen de Visie 2050.

Startnota transitieprioriteit Zorg en samenleven in 2050. Advies SARC