Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs schooljaar 2015-2016

Het boek bevat statistische gegevens over verschillende aspecten van het onderwijs in Vlaanderen (leerlingen, diploma's, onderwijzend personeel, financiën, andere opleidingsvormen ...) tijdens het schooljaar 2015-2016.

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs schooljaar 2015-2016

Publicatiedatum
maart 2017
Publicatietype
Statistieken
Meer informatie
website