Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs schooljaar 2016-2017

Het boek bevat statistische gegevens over verschillende aspecten van het onderwijs in Vlaanderen (leerlingen, diploma's, onderwijzend personeel, financiën, andere opleidingsvormen ...) tijdens het schooljaar 2016-2017.

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs schooljaar 2016-2017

Publicatiedatum
februari 2018
Publicatietype
Statistieken