STEM-monitor 2017

Het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering voorziet dat de doelstellingen van het STEM-actieplan worden opgevolgd aan de hand van een aantal indicatoren. Hiervoor werd de STEM-monitor ontwikkeld. De STEM-monitor geeft inzicht in evoluties van relevante STEM – indicatoren zoals instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens van leerlingen in het secundair onderwijs, cursisten volwassenenonderwijs en studenten hoger onderwijs.

STEM-monitor 2017