Sterker Frans in het basisonderwijs. Advies Vlor

Uit de peiling Frans (2017) blijkt dat de eindtermen voor het leergebied Frans in het basisonderwijs onvoldoende bereikt worden. Minister Crevits vroeg de Vlor om advies over de mogelijke verklaringen hiervoor en de acties die hieraan kunnen verhelpen.

Sterker Frans in het basisonderwijs. Advies Vlor

Publicatiedatum
oktober 2018
Publicatietype
Beleidsadvies