Strategisch actieplan Limburg. Opvolging van effecten en omgevingsaspecten op basis van indicatoren. Meting november 2016

Het Strategisch actieplan Limburg (SALK) is een plan van de Vlaamse regering dat de economische ontwikkeling van Limburg moet stimuleren. In het indicatorenrapport worden de resultaten voor Limburg vergeleken met die van het Vlaamse Gewest.

Strategisch actieplan Limburg. Opvolging van effecten en omgevingsaspecten op basis van indicatoren. Meting november 2016

Publicatiedatum
april 2017
Publicatietype
Rapport