Strategisch haveninfrastructuurproject Zeebrugge. Hydraulisch ontwerp nivelleersysteem sluis met korte omloopriolen

Voor het ontwerp van een nieuwe sluis te Zeebrugge heeft afdeling Maritieme Toegang aan het Waterbouwkundig Laboratorium gevraagd om het hydraulisch ontwerp uit te voeren van een nivelleersysteem met korte omloopriolen. Op het ogenblik van de onderzoeksvraag werd het concept uitgewerkt voor een sluis gelegen opwaarts de Visartsluis die aansluit op een open getijdedok. In de loop van de studie werd besloten om voor de nieuwe sluis te Zeebrugge de procedure voor een complex project op te starten. Hierdoor worden opnieuw alternatieve locaties voor de nieuwe sluis onderzocht. Op het ogenblik van deze beslissing was al een deel van het studiewerk voltooid en waren de uitbesteedde CFD simulaties al gegund. Het rapport beschrijft de resultaten van het reeds uitgevoerde studiewerk en de uitbesteedde CFD simulaties. Het is geen definitief ontwerp van het nivelleersysteem voor een nieuwe sluis.

Strategisch haveninfrastructuur project Zeebrugge

Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
J.B. Vercruysse, K. Verelst, W. Van Hoydonck, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten