Taalverslag

Het rapport geeft per academiejaar een samenvattend beeld van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands in het hoger onderwijs. Het is opgemaakt op basis van de verslagen van de hoger onderwijsinstellingen en de beschikbare informatie van de administratie.

Taalverslag academiejaar 2015-2016

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
maart 2018
Publicatietype
Jaarverslag