Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden - actualisatie tot 2016

De publicatie is het resultaat van een jaarlijkse markstudie over storten en verbranden. Het onderwerp van de studie zijn de stortplaatsen categorie 1, 2 en 3 en de verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval en voor bedrijfsafvalstoffen, die afval van derden verwerken. Per type inrichting wordt het gemiddelde tarief en de spreiding gegeven.

Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden - actualisatie tot 2016

Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Rapport
Thema's
Meer informatie
www.ovam.be