Tewerkstelling van kansengroepen bij lokale besturen Vlaanderen. Advies

De Commissie Diversiteit van de SERV hecht veel belang aan de voorbeeldrol die lokale besturen hebben op het vlak van diversiteitsbeleid en de tewerkstelling van kansengroepen. De commissie waardeert dan ook de inspanningen van veel lokale besturen en de ondersteunende rol die Diverscity opneemt op dit terrein. Er is echter nog ruimte voor verbetering. De commissie vraagt in het advies aandacht voor een aantal verbeterpunten.

Tewerkstelling kansengroepen lokale besturen Vlaanderen. Advies

Publicatiedatum
juni 2017
Publicatietype
Beleidsadvies