The L-coach. Integrated literacy training in vocational training. Step-by-step

Tijdens de beroepsopleiding zorgen de instructeur en zijn L-coach voor een adequate aanpak en de begeleiding van de laaggeletterde cursist. Hoe je er best aan begint, de voorbereidende fase, de lessen en de uiteindelijke evaluatie vind je terug in dit stappenplan.

The L-coach. Integrated literacy training in vocational training. Step-by-step