The L-factor in your company or organisation. Working on literacy in the workplace benefits both employers and employees

15% tot 18% van de volwassenen in Vlaanderen zijn te weinig geletterd zijn om te kunnen functioneren in de huidige samenleving. Geletterdheid omvat naast het 'kunnen lezen' eveneens de vaardigheid om informatie te verwerken uit documenten en cijfergegevens. Ook het gebruik van multimedia en computer valt hieronder. Vlaanderen wil actief werk maken van geletterdheid op de werkvloer. Deze flyer beschrijft bondig het wat en hoe van geletterdheid.

The L-factor in your company or organisation. Working on literacy in the workplace benefits both emp