Themazetting praktijkgerichte reviews 2018

De Vlor stelt twee thema's voor praktijkgericht onderwijsonderzoek voor. De thema’s vertegenwoordigen actuele en toekomstgerichte kennisnoden van de leden van de Vlor.

Themazetting praktijkgerichte reviews 2018

Publicatiedatum
maart 2018
Publicatietype
Beleidsadvies