Toegankelijkheidsscreenings Vlaamse musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken

De cultuuroverheid streeft naar integrale toegankelijkheid van culturele infrastructuur. Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege heeft daarom beslist om een deel van de culturele infrastructuur te laten screenen op de fysieke toegankelijkheid. Enerzijds om eindgebruikers en de Vlaamse cultuuroverheid zelf inzicht te geven in de mate waarin de infrastructuur toegankelijk is. Anderzijds om aanbevelingen te genereren voor zowel de verbetering van de individuele onderzochte gebouwen als voor het volledige Vlaamse cultuurbeleid. Via een gunningsopdracht werd door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, een opdracht verleend om in te staan voor de coƶrdinatie van deze screenings. Tussen 2011 en 2013 werden in totaal 61 gebouwen gescreend. 25 cultuur-en gemeenschapscentra, 15 erfgoedbibliotheken, musea en archiefinstellingen, 12 kunsteninstellingen en 9 gebouwen in beheer van de Vlaamse overheid.

Toegankelijkheidsscreenings Vlaamse musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken

Publicatiedatum
december 2012
Publicatietype
Studie
Reeks
Toegankelijkheidsscreenings