Toekomstgerichte opvolging van de verschillende natuurvriendelijke oeververdedigingstechnieken langs de Moervaart. Eindrapport

De studie bevat de evaluatie van de aangelegde oevers volgens de principes van de natuurtechnische milieubouw (NTMB) langs de Moervaart tussen Gent en Lokeren. De onderzoeksresultaten werden over de vijf verschillende inventarisatieperiodes heen vergeleken. Waar mogelijk worden trends aangegeven en wordt een eindconclusie geformuleerd voor de verschillende NTMB‐types.

Toekomstgerichte opvolging van de verschillende natuurvriendelijke oeververdedigingstechnieken langs de Moervaart. Eindrapport

Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Studie
Auteur(s)
Tom De Dobbelaer, Sophie Vermeersch, Pieter Dhaluin, Luc De Geest