Toeslagstoffen van gechloreerde solventen - 1,4-dioxaan in Vlaanderen

Het rapport beschrijft de resultaten van een verkennend onderzoek naar grondwaterverontreiniging met toeslagstoffen van gechloreerde verbindingen. Een steekproefsgewijze meetcampagne werd uitgevoerd naar de aanwezigheid van 1,4-dioxaan en andere toeslagstoffen van 1,1,1-trichloorethaan in het grondwater in Vlaanderen. Het doel was een inschatting te maken van de omvang van de problematiek in Vlaanderen en beleidsmatige beslissingen over de aanpak van de mogelijke milieurisico’s grondig te onderbouwen. De resultaten van de meetcampagne tonen aan dat het noodzakelijk is om 1,4-dioxaan te onderzoeken, indien 1,1,1-trichloorethaan werd toegepast.

Toeslagstoffen van gechloreerde solventen - 1,4-dioxaan in Vlaanderen

Publicatiedatum
september 2017
Publicatietype
Rapport