Toezicht op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Rapport 2016

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) publiceert jaarlijks een toezichtsrapport over de naleving van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap 2012-2016 door de openbare omroep VRT. Het rapport bespreekt het werkingsjaar 2016.

Toezicht op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap

Publicatiedatum
juni 2017
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's