Toezicht op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Rapport 2017

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) publiceert jaarlijks een toezichtsrapport over de naleving van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap 2016-2020 door de openbare omroep VRT. Het rapport bespreekt het werkingsjaar 2017.

Toezicht op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Rapport 2017

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
juli 2018
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's