Transitieprioriteiten in het kader van Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen. Advies SARC

Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over de transitieprioriteiten in het kader van Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

Transitieprioriteiten in het kader van Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen. Advies SARC