Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling. Advies

Advies van de SARC-Algemene Raad over het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

20170512_advies_transitiereglement.pdf

Publicatiedatum
mei 2017
Publicatietype
Beleidsadvies