Uitbouw graduaatsopleidingen in de hogescholen. Advies SERV

Advies bij de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de overdrachtsmaatregelen voor de lerarenopleidingen

Uitbouw graduaatsopleidingen in de hogescholen. Advies SERV

Publicatiedatum
september 2017
Publicatietype
Beleidsadvies