Uitbreiding Schoolbank op de werkplek. Advies SERV

Advies over het besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project Schoolbank op de werkplek rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs

Uitbreiding Schoolbank op de werkplek. Advies SERV

Publicatiedatum
maart 2018
Publicatietype
Beleidsadvies