Uitvoeringsbesluit overnamedecreet Welzijn en Gezondheid. Advies SERV

Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende de uitvoering van het decreet betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging

Uitvoeringsbesluit overnamedecreet Welzijn en Gezondheid. Advies SERV

Publicatiedatum
september 2018
Publicatietype
Beleidsadvies