Ontwerp van ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Briefadvies SARC

Briefadvies van de SARC-Vlaamse Sportraad over het ontwerp van ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

20170619_Briefadvies_MB_bij_BVR_sportinfrastructuur.pdf

Publicatiedatum
juni 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC