Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? (2018)

De brochure geeft de eigenaar van een woning informatie over de beroepsmogelijkheden bij een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring, de gevolgen van inventarisatie en de mogelijke redenen van vrijstelling en schorsing van de heffing. Ze licht ook toe wat een eigenaar moet doen als hij zijn woning verkoopt of als zijn woning opnieuw in orde is.

Uw woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Wat nu?

Publicatiedatum
januari 2018
Publicatietype
Brochure