Verkoop van mageremelkpoeder uit openbare interventie door de Vlaamse overheid. Wijziging van de perioden voor de indiening van inschrijvingen MARKT-IVT-MMP-2018-07

De Vlaamse overheid verkoopt mageremelkpoeder in het kader van de openbare interventie zoals bepaald in verordeningen (EU) nr.1308/2013, (EU) 2016/1238 en (EU) 2016/1240. Wijziging van de perioden voor de indiening van inschrijvingen.

Verkoop van mageremelkpoeder uit openbare interventie door de Vlaamse overheid - Wijziging

Publicatiedatum
juli 2018
Publicatietype
Regelgeving