Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Elke minderjarige in de jeugdhulp heeft recht op bijstand door een vertrouwenspersoon. De folder licht toe wat een vertrouwenspersoon is en hoe die kan helpen.

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp