Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk. Visienota. Advies SARC

Advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC over de visienota 'een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk'.

Visienota een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk. Advies SARC

Publicatiedatum
maart 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC